FAQ

Log ind & registrering

Virksomhed- & medarbejderprofil

 • Kan jeg udføre en Parathedsvurdering uden en virksomhedsprofil?

  En virksomhedsprofil er påkrævet for at kunne udføre Parathedsvurderingen. Formålet for Parathedsvurderingen er at vurdere, hvor parat din virksomhed er i omstillingen til Cirkulær Økonomi. Denne vurdering giver ikke mening for individuelle personer.

 • Kan jeg registrere mere end en virksomhedsprofil?

  I princippet ja. I tilfældet af at du arbejder for mere end en virksomhed, kan du oprette en virksomhedsprofil, så længe du har en virksomhedsemail til registrering.

 • Kan jeg slette min medarbejderprofil?

  Ja. Du kan altid slette din medarbejderprofil. Send en email til info@matche.dk med din anmodning. Din data fra tidligere indsendte vurderinger vil stadig være inkluderet i benchmarking resultater.

Scope

 • Hvorfor skal jeg vælge et scope?

  Et virksomhedsscope er de briller du ser igennem når du vurderer din virksomhed. Scopet kan enten være 'hele virksomheden' eller en specifik 'forretningsenhed'. Parathedsniveauet kan variere meget afhængigt af om der er tale om en SMV eller en stor organisation, hvad angår produktportefølje og kompleksitet af værdikæde. Derfor kan det være værdifuldt at inddele dit scope i selvvalgte forretningsenheder. Vælg venligst det scope, som passer på din virksomhed, og hav det for øje igennem hele Parathedsvurderingen.

 • Kan jeg oprette en ny eller slette en forretningsenhed?

  Ja, når du starter en Parathedsvurdering kan du tilføje en ny forretningsenhed. Vær venligst sikker på at navnet er 100% korrekt, da forretningsenheden vil blive tilgængelig for alle medarbejdere tilknyttet den samme virksomhedsprofil. Du kan også slette eller sammensmelte forretningsenheder, hvis du sender en email til info@matche.dk, således at vi kan overføre indsendte Parathedsvurderinger til en anden forretningsenhed.

 • Kan jeg se resultater for forretningsenheder, som jeg ikke har bidraget til?

  Ja, du kan se alle resultater (inklusiv scope for hele din virksomhed og alle forretningsenheder) tilknyttet virksomhedsprofilen.

Guide til Parathedsvurdering

 • Hvor lang tid tager det at udføre Parathedsvurderingen?

  Det tager omkring 15-20 minutter første gang du tager Parathedsvurderingen. Hvis du udfører vurderingen anden gang tager det omkring 10 minutter.

 • Vil min Paratahedsscore blive gemt mens jeg udfører vurderingen?

  Du kan starte Parathedsvurderingen nu, og vende tilbage senere, hvis du har travlt, for at svare på alle 30 spørgsmål. Dine svar vil blive gemt så længe du har en stabil internetforbindelse. Du kan også svare "Gem til senere" for hvert spørgsmål og indsende din besvarelse med det samme.

 • Kan jeg udføre flere vurderinger?

  Ja, du kan udføre en Parathedsvurdering for forskellige scopes; en for 'hele virksomheden' og en for hver 'forretningsenhed' tilknyttet din virksomhed. Du kan også opdatere tidligere indsendte Parathedsvurderinger.

Instruktioner til scoring

 • Hvordan giver jeg en score til en dimension, som jeg ikke er vel bekendt med?

  Giv en score baseret på hvad du ved lige nu og her. Kun få personer er bekendte med alle detaljer i en virksomhed. Du kan opdatere din Parathedsvurdering igen og igen, vælge at gemme de spørgsmål, som du er usikker på, til senere, eller invitere en kollega til at komplementere din eventuelle manglende viden.

Databrug & sikkerhed

 • Hvordan beskytter I min data?

  Vi benytter HTTPS for sikker kommunikation, hvilket betyder at data er krypteret og ingen kan få adgang til din data. Du kan kun oprette en konto, hvis du har en gyldig virksomhedsemail. Når du registrerer din virksomhedsemail, vil du modtage en bekræftelsesemail, så vi kan sikre os at emailen tilhører dig.

 • Hvordan vil I få adgang til min virksomhedsdata?

  Vi har kun adgang til data, som er offentlig tilgængeligt. Vi benytter virk.dk til at få adgang til CVR nummer, virksomhedsstørrelse, primær og sekundær industrisektor og domæne (kun for danske virksomheder).

Parathedsresultater

 • Kan jeg dele min medarbejder-parathedsscore med kollegaer?

  Nej, det er ikke muligt at dele personlige vurderinger. Der vil kun blive genereret konsoliderede vurderinger for virksomheden, gjort tilgængelige for medarbejdere tilknyttet virksomhedsprofilen, da vi mener at det skaber mere værdi med en vurdering, der repræsenterer flere perspektiver, til sammenligning med din subjektive vurdering.

 • Hvem kan se mine resultater?

  Din medarbejderscore er fortrolig, og indgår i en konsolideret beregning af den totale virksomhedsscore. Parathedsscores, både for den enkelte medarbejde og for virksomheden, vil blive holdt fortrolige og ikke vist til tredje part. Kun benchmarking-resultater beregnet ud fra konsoliderede og anonyme resultater vil blive delt på en måde, så du ikke kan spore resultater tilbage til individer eller virksomheder. Ekstern benchmarking vil blive delt, når vi har konsolideret data fra minimum 10 virksomheder.

 • Kan jeg tilbagetage mine indsendte parathedsscore?

  Du kan altid slette dine indsendte Parathedsvurderinger ved at sende en email til info@matche.dk, og så sørger vi for at slette data fra backend.

Inviter

 • Hvorfor skal jeg invitere en kollega til at udføre en Parathedsvurdering?

  Parathedsvurderingen er en evaluering af din virksomheds parathedsniveau baseret på opfattelsen af de individuelle medarbejdere. Eftersom Cirkulær Økonomi omfatter de fleste forretningsområder, bliver scoringen mere repræsentativ og præcis, hvis den er baseret på scores indsendte af medarbejdere, som repræsenterer forskellige områder af din virksomhed. Jo flere kollegaer du inviterer, jo mere robuste vil dine resultater blive.

 • Hvordan inviterer jeg kollegaer til min virksomhedsprofil?

  Når du logger ind kan du gå til dit personlige Dashboard, hvorfra du kan sende invitationer til en eller flere kollegaer. Du kan også blot sende et link til www.matche.dk/vurdering-i-parathed/ .

  m

Hvis du har yderligere spørgsmål, tøv ikke med at tage kontakt til os via info@matche.dk.

Denne hjemmeside bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere dit brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores marketingindsats og levere indhold fra tredjepart. Brugsbetingelser.